Aktualnosti

Korak u dječji vrtić-za dobrobit djeteta i razvoj potencijala – KUĆICA

Projekt će se provoditi kroz aktivnosti koje uključuju provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 64 djece pripadnika ciljne skupine u 31 dječjem vrtiću Grada Zagreba. Aktivnostima Projekta osigurat će se rad s djecom pripadnicima ciljne skupine i materijalni uvjeti boravka djece koji uključuju prehranu, održavanje prostorija, nabavu opreme, namještaja i sitnog materijala. Opširnije...

Dječji vrtić "Pčelica" u novom Erasmus projektu

Dječji vrtić "Pčelica" uključio se u novi Erasmus projekt EduSkills+ SEL: "Poticanje socijalnog i emocionalnog učenja u dječjim vrtićima".
Više o samom projektu možete pročitati ovdje.

Novi medijski projekt u vrtiću

Dječji vrtić "Pčelica" priključio se internacionalnom Erasmus+ projektu: fotografija kao alat za poticanje medijskog obrazovanja u vrtićima. Više o projektu možete pogledati ovdje.

Ispiši stranicu