EduSkills+ SEL: "Poticanje socijalnog i emocionalnog učenja u dječjim vrtićima"

 
O projektu
Živimo u svijetu koji se sve brže mijenja i prihvaća različitosti. Socijalne i emocionalne vještine ključan su faktor koji određuje koliko se dobro ljudi prilagođavaju okolini kako bi mogli živjeti ispunjen život. Zato te vještine djeca trebaju učiti od najranije dobi. Projekt EduSkills+ SEL želi razviti lako dostupne, provjerene i besplatne materijale za odgojitelje u vrtićima na temu socijalnog i emocionalnog učenja (SEL). Cilj je pridonijeti kvalitetnijem ranom obrazovanju koje je usmjereno na holistički pristup djeci i potiče njihov razvoj na akademskom, osobnom i zdravstvenom planu.

Materijali će sadržavati online smjernice za odgojitelje u vrtićima i planove aktivnosti, kao i gotove materijale za socijalno i emocionalno učenje u vrtiću, s naglaskom na teme aktivnosti na otvorenom i ranog medijskog obrazovanja. Materijali će sadržavati i informacije o SEL-u za roditelje.
Svi materijali bit će dostupni na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i slovenskom jeziku te objavljeni na internetu 2026. godine.

Projekt financira Europska unija. No izražena mišljenja i stavovi isključivo su autorovi (grupe autora) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Partner organisations
● Studio Gaus GmbH (Germany) www.studiogaus.com
● Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenia)
www.interkulturo.si
● Universita degli Studi di Perugia (Italy) https://www.unipg.it/en/
● Sveuciliste u Rijeci (Croatia) https://uniri.hr/
● Vrtec Tezno Maribor (Slovenia) https://www.v-tezno.mb.edus.si/
● IC Montecastrilli (Italy) https://comprensivomontecastrilli.edu.it/
● Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft e.V. (Germany) https://liga-
kind.de/
● Djecji vrtic Pcelica (Croatia) http://vrtic-pcelica.zagreb.hr/


          

Ispiši stranicu