Redoviti 10-satni program

Redoviti desetosatni program temeljen na humanističko razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja predškolske djece s posebnostima koje djelatnici vrtića njeguju:

  • polazište u procesu razvoja modela vrtića-Slika o sebi (omogućiti djetetu da samo gradi svoj svijet, u odgojno obrazovnom procesu pratiti situacije i individualne osobine djeteta, čuvati i uvažavati, poštivati i prihvaćati djetetovu individualnost, razvijati samosvijest i samostalnost,)
  • otvoreni program (sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. O njima odlučuje odgojitelj uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djece u grupi, sklonostima odgojitelja, roditeljima kao suradnicima i socijalnom okruženju vrtića.)
  • posebni ciljevi (poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije i poduzetništva djeteta.)
  • projektna metoda rada
  • otvoreno planiranje

Ispiši stranicu