Program katoličkog vjerskog odgoja

Program se provodi u dvije odgojne skupine kao poludnevni program

Cilj programa je senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugome te na poseban način prema Bogu.

Odgojna skupina „Zvončić“ - voditelj: Vera Guja, odgojitelj u  vjeri, centralni objekt u Ulici Josipa Hamma
Odgojna skupina „Jagoda“-  voditelj: Ines Škof, odgojitelj u vjeri, područni objekt ulica Trepčanska 10


Ispiši stranicu