Poludnevni program ranog učenja engleskog jezika

Poludnevni program engleskog jezika obuhvaća rad s djecom predškolske dobi od 3-7 godina. 

Cilj programa je upoznati djecu sa stranim jezikom, kroz igru, druženje i komunikaciju razviti zanimanje i motivaciju za učenje stranog jezika, stvarati kvalitetnu podlogu za kontinuitet u usvajanju engleskog jezika, a sve to u skladu s djetetovim individualnim potrebama, interesima i mogućnostima.

2 SKUPINE   
Odgojna skupina „Listić“- voditelj: Jelena Alpeza, odgojitelj, centralni objekt Josipa Hamma 2
Odgojna skupna „Ribice“- voditelj: Zdravka Tečić, odgojitelj, područni objekt Aleja lipa 1
 

Ispiši stranicu