Kraći program rada logopeda

        Govor se kod djeteta razvija od rođenja. On nije samo pokazatelj razvoja djeteta, već je i aktivan čimbenik razvoja. Govorom dijete obogaćuje svoja iskustva, usvaja potrebna znanja, ovladava navikama i stječe socijalne vještine. Dijete u dobi od pet godina trebalo bi "čisto" govoriti. Smatra se da je u toj dobi govor potpuno razvijen, mada do njegove automatizacije dolazi oko devete godine.
       Pred polazak u školu dijete se više ne bi smjelo mučiti s izgovorom pojedinih glasova, tj. artikulacija bi mu trebala biti uredna. Određeni broj djece predškolskog uzrasta pokazuje govorne teškoće čime je prilagodba osnovnoškolskom sustavu znatno otežana. Također, postoji određeni broj djece kojima je teže dostupan tretman logopeda - nisu obuhvaćeni odgojno-obrazovnim radom u dječjim vrtićima dok u zdravstvenim ustanova postoje liste čekanja.
         Zbog potrebe za stručnim logopedskim tretmanom dječji vrtić "Pčelica" nudi kraći program rada logopeda u dobro opremljenom logopedskom kabinetu.

Ciljevi i zadaće programa:

  • otkloniti govorno-jezične teškoće kod djece predškolske dobi
  • razvijati predvještine čitanja i pisanja
  • omogućiti češći i kontinuirani rad djeci polaznicima vrtića (i djeci koji nisu polaznici vrtića)
Program sufinanciraju roditelji. 

 
Voditeljica programa: Petra Žerjavić, logopedinja DV "Pčelica"
Ispiši stranicu