Erasmus+ projekt: Fotografija kao alat za razvijanje medijske pismenosti

Eduskills+ Media: Fotografija kao alat za razvijanje medijske pismenosti


Dječji vrtić „Pčelica“ uključen je u Erasmus+ projekt pod nazivom Eduskills+ Media: Fotografija kao alat za razvijanje medijske pismenosti.
Partneri uključeni u projekt Eduskills+ Media su: Dječji vrtić Tezno, Dječji vrtić Tallinn i Zavod za fotografsko terapijo (Celje).
 
      Djeca danas odrastaju okružena medijima. Upotrebljavaju ih intuitivno i bez straha. Kako bi se medijima koristili konstruktivno i na ispravan način, djeci treba omogućiti stjecanje znanja i potrebnih vještina. Medijskim opismenjavanjem u dječjem vrtiću postavljamo temelje, ne samo za ispravno korištenje medija, već i za poticanje na realizaciju te stvaranje vlastitih ideja i kreativnih medijskih sadržaja. Medijska edukacija od najranije dobi može pomoći u razumijevanju digitalnih sadržaja, prepoznavanju medijskih manipulacija te stvaranju dobrih preduvjeta za stjecanje vještina i bolju medijsku pismenost.
      Cilj ovog projekta je ponuditi djeci fotografiju kao sredstvo medijskog izražavanja te ih potaknuti na stjecanje novih znanja kroz promišljanje, otkrivanje i istraživanje. Fotografija je temelj medijskih sadržaja, ona je način komunikacije, ali i sredstvo obmane. Prilagođenim aktivnostima djecu se potiče i uči kako fotografijom prikazati stvarnost, a pritom promišljati o korištenju svjetla, perspektivi, kadru, mijenjanju detalja na fotografiji te vizualnoj doradi (filteri, Photoshop itd.). Djeci se mogu ponuditi i različite zabavne aktivnosti stvaranja pokretnih slika tehnikom stop-animacije te im pomoći u razumijevanju videouradaka. Fotografija nudi velike mogućnosti aktivnog korištenja medija. Djeca istražuju i uče razumijevati fotografski izričaj. Medij fotografije potiče na različite mogućnosti izražavanja ovisno o senzibilitetu. Koristeći fotografiju, odgojitelji mogu ponuditi širok spektar tema kao što su kultura i umjetnost, znanost, društveni odnosi i običaji. Sve te aktivnosti moguće su i bez velikih ulaganja.

Ciljevi projekta su:

  1. osmišljavanje i izrada didaktičkih materijala potrebnih za aktivno korištenje fotografije u dječjem vrtiću;
  2. praktična primjena medija fotografije u dječjem vrtiću;
  3. upoznavanje roditelja s primjerenim načinima korištenja medija za djecu.
     
Ishod projekta bit će portal „Fotografija za djecu“, a nudit će odgojiteljima sve relevantne informacije vezane uz primjenu fotografije u dječjem vrtiću te medijskoj pismenosti. Portal će omogućavati korištenje na pet jezika, uključujući i tri manja europska.

https://eduskills.plus/en/media
 

Ispiši stranicu