Djelatnici

DJELATNICI VRTIĆA
Ravnatelj:
  • Goran Mihić
Stručni suradnici:
  • Ana Vrkljan - pedagog
  • Ana Molnar - pedagog
  • Kristina Ćurčija - psiholog
  • Ana Hitrec Milički
  • Petra Žerjavić - logoped
  • Đurđa Haraminčić - zdravstveni voditelj (zamjena Mihaela Pomper)
  • Ana Stojanović - zdravstveni voditelj 
Pravna, administrativna i financijsko-računovodstvena služba:
Tajništvo - Urša Stare (zamjena Marija Lukić)
Računovodstvo -Aleksandra Božac, voditelj računovodstva (zamjena Sonja Stružan)
                               -Željka Anušić, administrativno-računovodstveni djelatnik
                               -Renata Zeba, administrativno-računovodstveni djelatnik

Voditelj područnog objekta Retkovec: Dijana Čilić         

Odgojitelji: Jelena Alpeza, Gordana Antolić, Danijela Barać, Tajana Barbarić, Marija Bičanić, Daniela Biluš, Natalija Burger Petrović, Ljiljana Combaj, Sonja Cviker Žnidaršić, Nataša Čačić, Petra Ćalušić,  Sandra Čokrlić,  Silvana Djevelekaj, Katica Ercegovac, Nikolina Fišer, Mirela Gudlin, Vera Guja,  Petra Hanžek Šimunec, Andreja Horvat, Karin Ilić Srbić, Vanja Ivezić, Jasmina Jurić, Dubravka Kanceljak, Karla Knaus Rajić, Martina Knežević, Darinka Krištić, Marija Lacković, Marija Lončarek, Nevenka Marinić, Paula Marinković, Marija Marjančević,Tajana Meštrović Joković, Lidija Mikec, Martina Palac, Renata Pasarić Kovačević, Maja Pavić, Gordana Pelt, Nada Petrović, Jelena Picak, Iris Pindrić, Maja Radošević, Sniježana Rumenjak, Andrea Sabolić, Darka Sokolić, Ines Škof, Maja Šprajc, Zdenka Štroser, Tatjana Šušković, Nikolina Šutić, Zdravka Tečić, Ruža Tomić, Dražena Topalušić, Nina Trbović, Iva Valjak, Kristina Vlahek, Andrea Petek Filipaj, Nika Rak, Patricija Risek, Marija Mišković
Odgojitelji na određeno:   Anđela Ramljak, Tena Mikić, Sanja Komorski, Patricija Samac, Marija Dragić, Sara Valušek, Marijana Prša, Ivana Prgomet, Anamarija Marić, Dario Cifrek- Kolarić, Antonia Ivančić, Sanja Komorski
Pomoćni radnici za njegu i skrb djece:  Mirjana Dinter,  Jasna Perić, Jelena Lukić, Sanja Bedeković, Romina Bratković, Kristina Rinkovec Rihter, Matea Mavrin, Snježana Karlović

Osoblje kuhinje:
  • Vesna Popović - glavna kuharica
  • Gabriela Baričević, Lidija Brcković, Marija Ledinski-Vunić, Ankica Pavlović, Jasnica Rinkovec, Lidija Vuković Dronjak, Julijana Zeba, Vedrana Čović - pomoćne kuharice
Spremačice: Danijela Bartolović, Gabriela Baričević, Đurđica Čižmešija, Željka Dobrota, Zahida Haličević, Marina Rinkovec, Dijana Seferagić, Marijana Sraga, Marijana Šarčević, Jelena Šebalj, Snježana Šuštić,Jasminka Zanić
Ekonom-vozač: Boris Jurešić
Domar-ložač: Dubravko Kelemen, Vjekoslav Kipson
Pralja-švelja: Snježana Horvat 

Ispiši stranicu