Djelatnici

DJELATNICI VRTIĆA
Ravnatelj:
  • Goran Mihić
Stručni suradnici:
  • Ana Vrkljan - pedagog
  • Ana Molnar - pedagog
  • Kristina Ćurčija - psiholog
  • Ana Hitrec Milički - edukacijski rehabilitator (zamjena Ivan Sindičić)
  • Petra Žerjavić - logoped
  • Đurđa Haraminčić - zdravstveni voditelj (zamjena Mihaela Pomper)
  • Ana Stojanović - zdravstveni voditelj 
Pravna, administrativna i financijsko-računovodstvena služba:
Tajništvo - Urša Stare (zamjena Marija Lukić)
Računovodstvo -Aleksandra Božac, voditelj računovodstva (zamjena Sonja Stružan)
                               -Željka Anušić, administrativno-računovodstveni djelatnik
                               -Renata Zeba, administrativno-računovodstveni djelatnik

Voditelj područnog objekta Retkovec: Dijana Čilić         

Odgojitelji: Jelena Alpeza, Gordana Antolić, Danijela Barać, Tajana Barbarić, Marija Beljo, Silvana Benko, Marija Bičanić, Daniela Biluš, Natalija Burger Petrović, Ljiljana Combaj, Sonja Cviker, Sandra Čokrlić, Blaženka Čukelj, Katica Ercegovac,Nikolina Fišer, Mirela Gudlin, Vera Guja, Andreja Horvat, Karin Ilić Srbić, Vanja Ivezić, Željka Juras, Jasmina Jurić, Dubravka Kanceljak, Karla Knaus, Martina Knežević, Petra Kotarac, Dinka Krančević, Darinka Krištić, Marija Lacković, Marija Lončarek, Nevenka Marinić, Paula Marinković, Tajana Meštrović Joković, Lidija Mikec, Martina Narančić, Martina Palac, Renata Pasarić Kovačević, Gordana Pelt Jularić, Nada Petrović, Jelena Picak, Iris Pindrić, Maja Radošević, Sniježana Rumenjak, Andrea Sabolić, Darka Sokolić, Ines Škof, Maja Šprajc, Zdenka Štroser, Tatjana Šušković, Nikolina Šutić, Zdravka Tečić, Ruža Tomić, Dražena Topalušić, Nina Trbović,Iva Valjak, Ljiljana Vladova, Branka Vulić
Odgojitelji na određeno:  Petra Hanžek Šimunec, Andrea Petek Filipaj, Nika Rak, Patricija Primorac, Marija Mišković
Njegovatelj: Patricija Samac, Marija Dragić

Osoblje kuhinje:
  • Vesna Popović - glavna kuharica
  • Gabriela Baričević, Lidija Brcković, Marija Ledinski-Vunić, Ankica Pavlović, Jasnica Rinkovec, Lidija Vuković Dronjak, Julijana Zeba - pomoćne kuharice
Spremačice: Danijela Bartolović, Gabriela Baričević. Đurđica Čižmešija, Željka Dobrota, Nada Drofenik, Zahida Haličević, Remzeta Huremović, Marina Rinkovec, Dijana Seferagić, Marijana Sraga, Marijana Šarčević,Jelena Šebalj, Snježana Šuštić,Jasminka Zanić
Ekonom-vozač: Boris Jurešić
Domar-ložač: Dubravko Kelemen, Vjekoslav Kipson
Pralja-švelja: Snježana Horvat 

Ispiši stranicu