Financijski plan

Rebalans 2023.

Financijski plan za 2023.-2025. (izražen u kunama)

Financijski plan za 2023.-2025. (izražen u eurima)

Rebalans za 2022. 

Financijski plan za 2021.-2023.

Financijski plan za 2020.-2022.

Financijski plan za 2019.-2021.


Financijski plan za 2018.-2020.

Financijski plan za 2017.-2019
.

 Financijski plan za 2016.-2018.

 
 

Ispiši stranicu