Stariji financijski izvještaji

 Bilanca

 Financijski izvještaj 2015.

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.

Financijski izvještaj za 2017.
Financijski izvještaj za 2017.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Financijske bilješke za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2020.

Financijski  izvještaj 2020.


Izvještaj o proračunima 2020.

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2018.

Izvješće financijskog obračuna od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.


 

Ispiši stranicu