Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Djeca pripadnici nacionalnih manjina te djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Provodi se od 1. listopada do 31. svibnja u ukupnom trajanju od 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića. Vrijeme provedbe programa prilagođava se trenutnim mogućnostima organizacije programa u vrtiću. 


Cilj programa predškole je djetetu u godini prije polaska u školu osigurati okružje u kojem će ono najviše moguće razviti sve svoje osobne potencijale (sposobnosti, mogućnosti), zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike, koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na zadatke koji ga očekuju u osnovnoj školi. Osnovna zadaća predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta, te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.


Ispiši stranicu